ملاقات با ریاست واحد

 زمان ملاقات حضوری با استادان، کارکنان و دانشجویان گرامی روزهای یکشنبه از ساعت 14الی16 

 " لطفاً جهت ملاقات با ریاست محترم واحد هماهنگی لازم را به عمل آورید"