English            
 انتخاب وب سایت
 مدیر امور ورزشی: خانم سهیلا هندی
کارشناس امور ورزشی: آقای عباس شهبازی
کارشناس امور ورزشی (اماکن و سالن های ورزشی): آقای حسین الیاسی
کارشناس امور ورزشی ( فوق برنامه ورزشی): خانم صدیقه شاهی

 تربیت بدنی واحد شهرری در 2 بخش آموزشی و فوق برنامه فعالیت دارد.

1- آموزشی : 
 - ارائه دروس رشته تربیت بدنی ( کاردانی پیوسته)
- ارائه دروس تربیت بدنی 1 و 2 به کلیه دانشجویان رشته های مختلف

2- فوق برنامه : 
- برگزاری مسابقات ورزشی در کلیه رشته ها به صورت درون دانشگاهی
- شرکت در مسابقات منطقه 8 و کشوری
- میزبانی مسابقات منطقه 8 در واحد شهرری
- برگزاری تمرینات تیم های مختلف ورزشی با حضور دانشجویان علاقمند در سالن تربیت بدنی ( روزهای زوج خواهران - روزهای فرد برادران)