اخبار

مدیر کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)‌شهرری منصوب شد
با حکمی از سوی ریاست مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی :

مدیر کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)‌شهرری منصوب شد

آقای هوشنگ فلاح وحدتی طی حکمی از سوی دکترسیدرضا سیدعلیخانی رئیس مرکزحراست دانشگاه آزاد اسلامی به سمت مدیر کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری منصوب شد.

ادامه مطلب