مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم مهندس نرگس توکلی
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات: آقای فرشاد زروانی
مسئول رایانه ( ارتباطات شبکه و اینترنت): آقای مهندس یزدان حسنی
کارشناس رایانه ( شبکه و اینترنت): آقای مهندس حسن کریمی
کارشناسان رایانه (نرم افزار): خانم مهندس مریم سعیدی و آقای محمد رضا بانی
مسئول رایانه ( تجهیزات رایانه ای): آقای مهندس عزت ثنایی
کارشناسان رایانه سخت افزار: خانم مهندس اکرم ملکی و آقای حسن صادق زاده


معرفی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات 

مرکز فناوری از بزرگترین مراکز ICT و IT در سطح منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی می باشد و از مجهز ترین امکانات و تجهیزات مدرن در آن استفاده شده است. این مرکز در تاریخ ۲۳ /۶ /۸۴ با عنایت خداوند متعال و تلاش شبانه روزی مسئولین و کارکنان زحمت کش دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی در سه طبقه و با تجهیزات کامل افتتاح گردید که با این اقدام، برگ زرینی به افتخارات عظیم دانشگاه آزاد اسلامی افزوده شد تا نقطه عطفی باشد در جهت اعتلای نهضت نرم افزاری و بهره گیری از دانش روز در راستای پیشبرد میهن عزیز اسلامیمان ایران.

این مرکز دارای ۴ سایت اینترنت است که دو سایت اینترنت خواهران و برادران واقع در ساختمان it   مجتمع یادگار امام، یک سایت اینترنت واقع در ساختمان شماره ۱ و یک سایت اینترنت واقع در ساختمان شیخ صدوق می باشد که دانشجویان می توانند جهت استفاده پژوهشی و علمی از آن استفاده کنند.

معرفی قسمت­های مختلف مرکز فناوری اطلاعات، آمار و رایانه

  مدیر مرکز فناوری اطلاعات

  کارشناسان نرم افزار

 کارشناسان شبکه و سخت افزار

 کارشناس آمار

 کارشناس وب سایت

  کارشناسان سایت های اینترنت

 کارشناسان سایت های آموزشی کامپیوتر
 اهم وظایف این مرکز به شرح ذیل می باشد:

 استفاده از تجهیزات پیشرفته شبکه

    پشتیبانی سخت افزار (تعمیر نگهداری و ارتقاء کامپیوتر و پرینترهای واحد)

  پشتیبانی وب سایت

  پشتیبانی دبیرخانه الکترونیکی

 پشتیبانی نرم افزار (نصب و راه اندازی کاربردی)

 پشتیبانی نرم افزار آموزش ،حسابداری و فارغ التحصیلان

 پشتبیانی آنتی ویروس (نصب و راه اندازی و بروز رسانی آنتی ویروس)

  پشتیبانی شبکه (خرید و تجهیز سرورها و سوئیچ های پیشرفته جهت حفظ امنیت شبکه)

پشتیبانی اینترنت (کنترل پهنای باند، کاربران اینترنت، ایمیل ها)

 جمع آوری و ارائه آمار مورد نیاز حوزه های مختلف

 رفع کلیه مشکلات امور آموزشی ،مالی و دانشجویی در صورت ارجاع از طرف کارشناسان مربوطه

لیست سایت های کامپیوتر مستقر در مجتمع یادگار امام (ره) ، ساختمان شماره ۱و مجتمع شیخ صدوق

ردیف

نام سایت

۱

سایت کامپیوتر ۱ ساختمان IT  (کلیه رشته‏ ها)

۲

سایت کامپیوتر ۲ ساختمان IT (کلیه رشته‏ ها)

۳

سایت کامپیوتر ۳ ساختمان IT (کلیه رشته ‏ها)

۴

سایت کامپیوتر ۴ ساختمان IT (کلیه رشته ‏ها)

۵

سایت کامپیوتر ۵ ساختمان IT (کلیه رشته‏ ها)

۶

سایت اینترنت برادران ساختمان IT

۷

سایت اینترنت خواهران ساختمان IT

۸

سایت کامپیوتر C1 ساختمان IT (رشته‏ های کامپیوتر)

۹

سایت کامپیوتر C2 ساختمان IT (رشته‏های کامپیوتر)

۱۰

سایت کامپیوتر C3 ساختمان IT (رشته‏ های کامپیوتر)

۱۱

سایت کامپیوتر C4 ساختمان IT (رشته‏ های کامپیوتر)

۱۲

سایت کامپیوتر C5 ساختمان IT (رشته‏ های کامپیوتر)

۱۳

سایت کامپیوتر C6 ساختمان IT (رشته‏ های کامپیوتر)

۱۴

سایت کامپیوتر C7 ساختمان IT (رشته ‏های کامپیوتر)

۱۵

سایت کامپیوتر C8 ساختمان IT (رشته‏ های کامپیوتر)

۱۶

سایت کامپیوتر C9 ساختمان IT (رشته‏ های کامپیوتر)

۱۷

سایت کامپیوتر C10 ساختمان IT (رشته‏ های کامپیوتر)

۱۸

سایت کامپیوتر C11 ساختمان IT (رشته‏ های کامپیوتر)

۱۹

سایت کامپیوتر C12 ساختمان IT (رشته‏ های کامپیوتر)

۲۰

سایت کامپیوتر C13 ساختمان IT (رشته ‏های کامپیوتر)

۲۱

سایت کامپیوتر C14 ساختمان IT (رشته ‏های کامپیوتر)

۲۲

سایت کامپیوتر C15 ساختمان IT (رشته ‏های کامپیوتر)

۲۳

سایت آموزشی ساختمان شماره ۱ (کلیه رشته ‏ها)

۲۴

سایت اینترنت ساختمان شماره ۱ (کلیه رشته‏ ها)

۲۵

سایت اینترنت مجتمع شیخ صدوق (کلیه رشته ‏ها)

۲۶

سایت آموزشی ۱ مجتمع شیخ صدوق (کلیه رشته‏ ها)

۲۷

سایت آموزشی ۲ مجتمع شیخ صدوق (کلیه رشته‏ ها)