مدیریت امور ورزشی

 مدیر امور ورزشی: آقای حسین الیاسی
کارشناس امور ورزشی: آقای حسین محمدی
کارشناس امور ورزشی (اماکن و سالن های ورزشی): آقای فرامرز خادمی

 تربیت بدنی واحد شهرری در ۲ بخش آموزشی و فوق برنامه فعالیت دارد.
۱- آموزشی : 
 - ارائه دروس رشته تربیت بدنی ( کاردانی پیوسته)
- ارائه دروس تربیت بدنی ۱ و ۲ به کلیه دانشجویان رشته های مختلف

۲-  فوق برنامه : 
- برگزاری مسابقات ورزشی در کلیه رشته ها به صورت درون دانشگاهی
- شرکت در مسابقات منطقه ۸ و کشوری
- میزبانی مسابقات منطقه ۸ در واحد شهرری
- برگزاری تمرینات تیم های مختلف ورزشی با حضور دانشجویان علاقمند در سالن تربیت بدنی ( روزهای زوج خواهران - روزهای فرد برادران)